Troskurs

11.10.2018 12:37

Grunnkurs i troen er et tilbud til alle (katolikker og ikke-katolikker) som ønsker å fordype seg i sin tro og som er interessert i å få vite mer om den katolske kirkes tro og liv.

For dem som tar sikte på å konvertere til den katolske kirke, er kurset et grunnleggende ledd i forberedelsen. Kurset tar sikte på å gi informasjon om de vesentlige sider ved den katolske tro og lære.

I Gjøvik starter vi opp med nytt kurs onsdag 7. november kl. 18:00 i Hunn kirke.

Påmelding til p. Reidar (E-post) eller ved oppmøte i forkant av første kurskveld.

Tilbake