Arbeidene på Mariakirken begynner nå

11.11.2017 10:02

Kommende uke starter arbeidene på kirken vår på Lillehammer opp. Det første som skal gjøres er å legge et nytt rør for Maihaugbekken. Den renner i dag rett under kirken vår!

Her er røret i krypkjelleren under kirkekjelleren, sett omtrent fra kirkens alter mot parkeringsplassen.

Da kirken ble bygget på slutten av ’60 tallet, var vår eiendom ikke en byggeklar tomt men et bekkefar. Det var Maihaugbekken som hadde sin vei ned til Mjøsa i faret, som for øvrig dannet kommunegrensen mellom Fåberg og Lillehammer kommune. Bekken ble lagt i rør,  faret fylt igjen og kirken ble bygget rett oppå. Resultatet er at vi har et rør på 1,4 meter i diameter rett under kirkesalen og alteret.

Inngang til krypkjeller under tilfluktsrommet.

Vi har nemlig en krypkjeller under kjelleren i kirken, tilfluktsrommet og lagerrommet i sidefløyen. Det er her Maihaugbekken går i rør i dag, og Lillehammer kommune ønsker å legge dette røret utenfor bygningen. Kommunen bekoster derfor arbeidene med å legge røret på sydsiden av kirken, der vi så vil anlegge parkeringsplass. På tegningene fra kommunens entreprenør, Spector kan du se dagens trasé rett under bygget og den nye traseen som de begynner å grave denne uken.

Den nye traseen er den sorte, stiplede linjen på bildet. (Utsnitt fra kart fra Spector AS)

Samtidig begynner PK arbeidene inne i kirken og i kjelleren. Der skal himlingen i kirken byttes, ny isolasjon og elektrisk anlegg legges inn. Hele anlegget får ventilasjon og ny oppvarming, og i kjelleren bygges det ny menighetssal og undervisningsrom til kirken. Til sist anlegges det parkeringsplass til 30 biler og garasje til sognepresten.

Over vinteren vil de så rive sidefløyen og bygge denne opp på ny med sakristi, kontorer, gjesterom og presteleilighet.

Går arbeidene som planlagt, vil de være ferdige i juni neste år.

 

Tilbake