Kristi himmelfart

Torsdag 13. mai feirer vi igjen Kristi Himmelfart. Denne festen markerer at Jesus Kristus ble tatt opp igjen til Faderen. Han hadde da vært førti dager sammen med disiplene sine etter oppstandelsen påskemorgen og han avluttet med himmelfarten sitt virke på jorden. Himmelfarten markerer derfor også en overgang: Disiplene, som til nå hadde vært sammen med Jesus og lært av Ham ansikt til ansikt, fikk nå selv ansvaret for å ta vare på, og forkynne, Jesu budskap i den gryende kirken. Til dette fikk de, og alle døpte, Den Hellige Ånds gaver - de vi feirer i den neste store kirkefesten; pinsen. Kristi Himmelfart feirer vi på torsdag 13. mai med høymesse kl. 11.00 i Mariakirken på Lillehammer og kl. 17.00 i St. Andreas kirke på Gjøvik. Husk påmelding på nett og vanlige smittevernregler.

Problemer med pålogging på billettsystemet:

Det har kommet melding om at flere har opplevd problemer med å melde seg på til messer. Problemet oppstår når man har bestilt "billetten" og skal taste inn referansekoden en skal få på mobil: Denne koden er det flere som ikke får, med det resultat at man ikke får "billetten" sin til messen. IT senteret i bispedømmet er informert og arbeider med å løse saken. Skjer dette for deg; send da en SMS til p. Reidar på tlf. 48227571 og kom til messen du ønsker å gå i.

Nye lysekroner og kirkebenker til St. Andreas kirke på Gjøvik.

I uken etter påske har det skjedd store ting i St. Andreas kirke: Menigheten har kjøpt seks nye lysekroner som erstatter de gamle, grå og ødelagte lampene og fra St. Johannes menighet på Bredtvedt i Oslo fikk vi en uventet telefon fra sognepresten, p. Tan: Han lurte på om vi ville overta tolv gamle kirkebenker som de hadde til overs? Dette var en gledelig overraskelse, for vi hadde allerede bestilt materialer for å bygge nye kirkebenker på Gjøvik i neste måned. Vi takket selvfølgelig ja, og benkene ble transportert til Gjøvik lørdag 10. april. Både benker og transport er en gave fra St. Johannes menighet til oss, og vi takker hjertelig!

Påskevigilien ute. Foto: Kåre Hosar

 

Kommende ukes messer:

Husk: Påmelding til alle messer! (Se link nedenfor)

Mariakirken, Lillehammer:

Sjette søndag i Påsken, 9. mai. Høymesse kl. 11.00

Onsdag  12. mai. Messe kl 11.00.

Torsdag 13. Kristi himmelfart. Høymesse kl. 11.00.

Lørdag 15. mai Messe etter trid. ritus. kl. 1100

Syvende søndag påsken 16. mai. Høymesse kl. 11.00. 

 

St. Andreas kirke, Gjøvik:

Sjette søndag i påsken, 9. mai: Høymesse kl. 17.00

Onsdag  12. mai. Ikke messe.

Torsdag 13. mai: Kristi Himmelfart: Høymesse kl. 17.00

Syvende søndag påsken 16. mai: Høymesse kl. 17.00.

 

Kirketeigen på Kvam:

Søndag 16. mai. Høymesse kl. 17.00

 

Messe på Polsk:

Messe på polsk feires normalt på 1. og 3. søndag i mådeden kl. 12.00 i St. Andreas kirke på Gjøvik og Kl. 17.00 i Mariakirken på Lillehammer.

 

Påmelding til messe.

Man må melde seg på til alle messer som feires. Påmeldingen må nå gjøres gjennom billettsystemet på katolsk.no (Bruk denne linken: billett.katolsk.no/

 

Katolsk radio på nett!

Unknown.jpeg

Denne høsten ble St. Rita radio lansert. Det er en norskspråklig nettradio som sender katolsk stoff hele døgnet: Messer, rosenkrans, katekeser for ungdom og voksne, troskurs, debattprogrammer om tro og etikk, musikk, barneprogrammer og mye mer.

Det er Pål Johannes og Erika Nes fra Ålesund som har dratt i gang dette kjempeprosjektet. Det anbefales varmt, og du finner St. Rita radio ved å trykke på denne lenken: www.stritaradio.no/

 

 

Fotografier fra Mariakirken menighet

/album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/kirkens-dag-6-050617-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/garmokyrkja-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/korovelse-20210318-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/langfredag-202-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/langfredag2-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/paskenatt3-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/skjaertorsdag1-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/velsignelse-20polsk-20paskemat-202018-jpg/