Kunngjøringer 21. – 28. april:

Lillehammer:

Mariakirken, Weidemannsgate 3 B, 2613 Lillehammer

Påskenatt i Mariakirken 2019. Foto: Kåre Hosar

Søndag 21. april: Påskedag Høymesse kl. 1100. Messe på polsk kl. 1400

Tirsdag 23. april: Troskurs kl. 1930

Onsdag 24. april: Påskeoktaven. Messe kl. 1100

Torsdag 25. april: Påskeoktaven. Messe kl. 1800. Sakramentsandakt etter messen.

Fredag 26. april: Påskeoktaven. Messe kl. 1800.

Lørdag 27. april: Påskeoktaven. Messe kl. 1000, etter tridentinsk ritus

Søndag 28. april: 2. søndag i påsketiden. Høymesse kl. 1100.

 

Gjøvik:

Engehaugen kirke, Gjennomfaret 2, 2818 Gjøvik.

Langfredag 2018. Foto: Nikoline Myklevik

Søndag 21. april: Påskedag Høymesse kl. 1700.

Onsdag 24. april: Troskurs kl. 1800

Søndag 28. april: 2. søndag i påsketiden. Høymesse kl. 1700.

 

Otta:

Bykirka, Storgata 21, 2670 Otta

Palmesøndag 2018. Foto: Nikoline Myklevik

Messene på Otta feires en gang i måneden, og det på den 3. søndagen kl. 1700

De neste messedagene er søndag 21. april og 19. mai. Katekesen 19. mai begynner kl. 1600.

 

Menighetstur til Balke kirke på Østre Toten lørdag 11. mai:

Mariakirken katolske menighet på Lillehammer ønsker å videreføre en tradisjon hvor vi besøker kirker rundt Mjøsa, hvorav de fleste ble bygget og vigslet som katolske kirker en gang i Middelalderen. Vi reiser nå til Balke kirke på Skreia.

Turen er for interesserte fra både Lillehammer og Gjøvik med messe kl. 13.00.

Vi satser på privat transport så langt det går. Vi må derfor ha påmelding med navn og antall, og om du trenger skyss eller kan tilby skyss.

Vi samles til et felles måltid etter messa på Peder Balke-Senteret på Kapp.

Vi ber om at folk spleiser på drivstoff og betaler mat og drikke selv, men barn og ungdom spiser gratis. Menigheten dekker den, samt leie av kirka.

Interesserte melder seg på innen 4. mai til én av

-         p. Reidar Voith    reidar.voith@katolsk.no          tlf 482 27 571

-         Marit Neubauer    neubauer.marit@gmail.com     tlf 469 53 744

-         Just Almås           justalmas@live.no                   tlf 993 81 118

 Påmeldingen er bindende.

Med vennlig hilsen for turkomiteen

Just Almås

 

Trenger du selskapslokale eller møterom?

Mariakirken katolske menighet i Weidemannsgate på Lillehammer leier ut ny, moderne sal og møterom. Salen rommer til vanlig 60 personer, med mulighet til å utvide til 80 plasser. Nytt stort kjøkken med kapasitet til 80 personer, tre møterom for opp til 15 deltagere. I dag parkeringsplass for ca. 20 biler og fra våren 30 plasser. Full HC tilgjengelighet. For spørsmål, pris og leie; skriv til menighetskontoret på mail: Lillehammer@katolsk.no

 

 

Les de nordiske biskopers hyrdebrev om vern av det ufødte liv her: De nordiske biskopers hyrdebrev PDF.pdf (125634)

Dette hyrdebrevet fra 1999 forklarer på en dyp og samtidig lettlest måte hvorfor den katolske kirke ikke kan støtte abort.

 

 

 

Ungdomslaget starter opp igjen på Lillehammer.

Vi har nå startet opp ungdomslaget igjen. På Lillehammer er det Anne Lynn Gelacio Lobo (bildet) som driver ungdomsarbeidet. Sist søndag møttes 17 konfirmanter og ungdommer på Bowlingen på Gjøvik, og de vil fremover møtes på 2. søndag i måneden i forbindelse med katekesen på Lillehammer. Annenhver gang vil de reise til Gjøvik, slik at ungdommene fra begge byene møtes. Datoene blir: 10. mars, 7. april, 12. mai og sommeravslutning 16. juni. Alle konfirmanter og ungdommer er velkomne i ungdomslaget.

 

 

Troskurset starter opp igjen på Lillehammer.

 

Troskurset starter opp på Lillehammer tirsdag 12. februar. Temaet denne våren er den katolske messen. Vi vil ha en grundig gjennomgang av messens liturgi og interessante samtaler om løst og fast rundt denne. Kurskveldene blir i menighetssalen fra kl. 1930 – 2100 på tirsdagene 12. og 26. februar, 26. mars, 2. og 23. april og 14. mai.

 

Gjøvik er det samme kurset allerede i gang, og der er kurskveldene fra kl. 1800 – 1930 i Engehaugen kirke på onsdagene 13. februar, 27. mars, 4. og 24. april og 15. mai.

Kursene er gratis og alle er velkommen til å delta.

 

 

Reisebrev fra Mathias Ledum fra Valladolid

Vår egen prestestudent, Mathias Ledum fra Tretten er på plass i presteseminaret. Han begynte sitt første studieår i the Royal English college of St. Alban – i Valladolid i Spania! Hvorfor, og hvordan han har det i presteseminaret kan du lese i hans reisebrev her:

www.katolsk.no/nyheter/2018/11/reisebrev-fra-valladolid

 

 

 

 

Pilegrimsreise til Oberammergau i Tyskland i 2020.

I juli 2020 arrangeres det en pilegrimsreise til Oberammergau i det sydlige Tyskland. p. Reidar fra Mariakirken på Lillehammer blir med som pilegrimsprest og reiseleder er Ellen K. Wergeland fra Porsgrunn. Det er nå mulig å melde seg på, se informasjon nedenfor.

Du kan nå melde deg på hvis du vet at du vil bli med, skriv da til Ellen eller p. Reidar.

Ta også kontakt hvis du er interessert men ikke helt sikker ennå, slik at vi får en oversikt over interesserte.

 

Flott menighetstur til Ringebu stavkirke og Østre Gausdal kirke lørdag 16. juni.

Om lag tredve store og små ble med på vårens menighetstur som denne gangen gikk til Ringebu stavkirke og Østre Gausdal kirke. På Ringebu feiret vi messe i stavkirken før vi fikk høre om dens historie. Vi fikk lunch i prestegården og så prestegårdshagen før vi fortsatte til Østre Gausdal kirke. Der fikk vi en omvisning og så den flotte kirken før ferden gikk hjemover. En stor takk til alle de som har planlagt og bidratt til denne fine dagen! Alle bilder: Kåre Hosar, fra menighetens Facebookside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografier fra Mariakirken menighet

/album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/kirkens-dag-6-050617-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/garmokyrkja-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/korovelse-20210318-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/langfredag-202-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/langfredag2-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/paskenatt3-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/skjaertorsdag1-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/velsignelse-20polsk-20paskemat-202018-jpg/