Advent

«Advent» kommer fra det latinske adventus; «Komme» og ble opprinnelig brukt om en fyrstes offisielle komme til en by. For oss betegner advent den tiden da Kirken forbereder seg til å ta imot Kristus. Vi minnes Israels århundrelange lengsel etter Messias, frelseren, som profetene talte om. Denne lengsel ble oppfylt ved Jesu fødsel, som vi feirer i juletiden.

Men, samtidig rettes vårt blikk også fremover, mot Ham som skal komme ved tidenes ende: Kristus, verdens Herre, som skal dømme levende og døde og opprette sitt rike.

Advent er derfor en håpets og forventningens tid, da Kirken maner oss til årvåkenhet og åndelig fornyelse. Den liturgiske farge, fiolett, viser også at advent også er en botens og bønnens tid. Adventskransen som vi tenner, kan minne oss om de fire årtusener som gikk forut for Kristi komme, men også om jomfruene som gikk brudgommen i møte med sine lamper. 

«Vær rede» sier Jesus. «Stå fullt påkledd og med lampene tent, lik folk som venter sin Herre hjem fra bryllupsfest, klare til å lukke opp så snart han kommer og banker på.» (Luk 12, 35-36) Fra den katolske bønneboken.

 

Advent i Mariakirken:

I Adventstiden er det en gammel tradisjon å feire roratemessen, en tidlig morgenmesse hvor kirken kun er opplyst av levende lys. Lysene minner oss om at Jesus er lyset som opplyser mørket og gir de troende å se Ham og ta Ham imot i deres hjerter. I Adventstiden vil vi feire roratemessen på onsdager og lørdager kl. 08.00. NB. Onsdag 1. desember er det ikke messe pga. presten er på reise.

 

Søndag 28. november: 1. søndag i advent og ungdommenes advenstsaksjon.

Norges unge katolikker har tradisjonen tro sin årlige innsamlingsaksjon til Caritas sitt arbeide for nødstilte og fattige; adventsaksjonen. I år går innsamlingen til landbruksprosjekter i Kongo og ungdommene i vår menighet hjelper til! På første søndag i advent, 28. nov har vi adventsaksjonen i Mariakirken på Lillehammer med stor kirkekaffe. I St. Andreas kirke på Gjøvik vil vi ha adventsaksjonen på 3. søndag i advent, den 12. desember (Samme dag som katekesen).

Kunngjøringer uken 28.  november - 5. desember:

Lillehammer:

Søndag 28. november: Første søndag i advent. Høymesse kl. 11.00. Ungdommenes adventsaksjon. Stor kirkekaffe.

Onsdag 1. desember: Ikke messe

Torsdag 2. desember: Ikke messe.

Lørdag 4. desember. Roratemesse etter tridentinsk ritus kl. 08.00

Søndag 5. desember: Messe på polsk kl. 09.00, høymesse kl. 11.00. Andre søndag i advent. Alle kollekter går til Cisterciensermunkenes klosterbygg på Munkeby.

 

Gjøvik:

Søndag 28. november: Første søndag i advent. Høymesse kl. 17.00.

Onsdag 1. desember: Ikke messe

søndag 5. desember: Messe på polsk kl. 12.00, høymesse 17.00. Andre søndag i advent. Alle kollekter går til Cisterciensermunkenes klosterbygg på Munkeby.

 

Otta:

Neste messe på Otta blir søndag 19. desember kl. 17.00

Katekese for 1. kommunionsbarn og konfirmanter begynner kl. 16.00. 

 

Troskurs på Lillehammer

Grunnkurs i troen er et tilbud til alle (katolikker og ikke-katolikker) som ønsker å fordype seg i sin tro og som er interessert i å få vite mer om den katolske kirkes tro og liv.

For dem som tar sikte på å konvertere til den katolske kirke, er kurset et grunnleggende ledd i forberedelsen. Kurset tar sikte på å gi informasjon om de vesentlige sider ved den katolske tro og lære. Kurset vil holdes to torsdager i måneden i menighetessalen på Lillehammer fra slutten av oktober og frem til over påske. I denne tiden vil vi se på de viktigste sidene av den katolske tro og katolsk liv: Troen på Gud; faderen Sønnen Jesus Kristus og den Hellige Ånd, sakramentene, bønn, klosterliv og karitativt arbeid med mer. 

Vi tar sikte på å møtes annehver torsdag kveld (med opphold for jul og påske) fra kl. 18.00 - 19.30 i menighetssalen til Mariakirken på Lillehammer. Påmelding ved oppmøte første kurskveld, kurset er gratis.

Kommende kurskveld: Torsdag 25. november kl. 18.00. Fikk du ikke med deg de to første kurskveldene? Bare møt opp likevel.

 

 

 

 

 

 

 

Fotografier fra Mariakirken menighet

/album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/bykirken-otta-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/dokka-bedehus-lav4-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/engehaugen-kirke-1-sept-2016-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/messe-pa-otta170916-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/kurs-i-gjovik-200916-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/uten-navn-png/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/katekese-pa-lillehammer-100916-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/mariakirken-lav1-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/kirkens-dag-2-050617-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/kirkens-dag-3-050617-jpg/