Kunngjøringer uken 11. - 18. oktober:

Billettbestilling til messe gjeninnføres på Gjøvik fra 4. oktober.

Gå derfor inn på https://billett.katolsk.no/ for å bestille billetter. Let frem «Gjøvik (St. Andreas kirke)», dato og klokkeslett for bestilling. Billetter er tilgjengelige frem til messen starter hvis det er ledig plass.

Husk å ha billettnummer klar til fremvisning i kirken.

Ordningen med billettbestilling vil i denne omgangen være i bruk frem til siste søndag i november.

 

Foto: Kåre Hosar

Vakker messe i Ringsaker kirke lørdag 10. oktober.

Ringsaker kirke er i likhet med Hoff kirke på Toten og Nikolaikirken på Gran blant østlandsbasilikaene, store treskipede kirker bygget med domkirken på Hamar som modell. Hoff kirke har senere mistet sine søyler, mens Ringsaker fortsatt står som den gjorde i middelalderen, da stedets prest også var kannik ved domkapitlet på Hamar og hadde gode inntekter også derfra. Kirken er viet til Hellig Olav. Derfor er også Hellig Olav sentral på alterskapets dør med nisjer for helgener. Johannes døperen er også framstilt to ganger på framtredende plasser. Han må ha vært giverens skytshelgen. Alterskapet ble tidlig på 1500-tallet gitt til kirken av kirkens siste katolske prest. Dette og alterskapet i Mariakirken i Bergen er de største som er bevart av alterskap fra katolsk tid i Norge. Kirkens organist Roger Andreassen fortale om alterskapet.
Døpefonten er laget av Lars Borg omkring 1704. Han laget også døpefonten i Hoff kirke. Tekst: Kåre Hosar /menighetens FB side.

 

Kunngjøringer kommende uke:

Mariakirken på Lillehammer:

Onsdag 14. oktober: Messe kl. 1100

Torsdag 15. Oktober: Ikke messe.

Lørdag 17. oktober: Ikke messe. Det er konfirmasjon i St. Andreas kirke på Gjøvik, se nedenfor.

Søndag 18. oktober kl. 1100: Høymesse. Konfirmasjon.

 

St. Andreas kirke på Gjøvik:

Onsdag 14. oktober: Messe kl. 1800. Konfirmantundervisning etter messen.

Torsdag 15. oktober: Øvelse med konfirmantene kl. 1800.

Lørdag 17. oktober: Konfirmasjon: Første konfirmasjonsmesse kl. 1100 og andre konfirmasjonsmesse kl. 1300.

Søndag 18. oktober: Messe på polsk kl. 1200.

Søndag 18. oktober: Høymesse kl. 1700. Husk å bestille billett på : billett.katolsk.no/

 

Kirketeigen på Kvam: (Midlertidig Messested for Bykirken på Otta)

Søndag kl. 1700: Messe og konfirmasjon

 

Registrering til messer:

På grunn av corona- epidemien er det viktig, og obligatorisk å registrere seg til alle søndagsmesser og fester:

I Mariakirken brukes skrevne lister for registrering. Lister og penner ligger i kirkenes våpenhus (Inngangsparti) før hver messe.

I St. Andreas kirke på Gjøvik er det fra 4. oktober nødvendig å bestille billett på forhånd fra bispedømmets billettsystem. Gå inn på:  billett.katolsk.no/  for bestilling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografier fra Mariakirken menighet

/album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/bykirken-otta-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/dokka-bedehus-lav4-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/engehaugen-kirke-1-sept-2016-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/messe-pa-otta170916-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/kurs-i-gjovik-200916-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/uten-navn-png/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/katekese-pa-lillehammer-100916-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/mariakirken-lav1-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/kirkens-dag-2-050617-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/kirkens-dag-3-050617-jpg/