Kunngjøringer 10. - 17. november: 

Foto: Kåre Hosar

Biskop Eidsvig kommer på visitas til Mariakirken 23.- 24. november.

Nye St. Andreas kirke på Gjøvik åpnes lørdag 23. november kl. 12.00.

 

Lillehammer:

Mariakirken, Weidemannsgate 3 B, 2613 Lillehammer

Søndag 10. november: Katekese for barn og konfirmanter fra kl. 1000 – 1400. Høymesse kl. 1100.

Onsdag 13. november: Messe kl. 1100.

Torsdag 14. november: Messe kl. 1800. Møte i menighetsrådet etter messen.

Fredag 15. november: Messe kl. 1800.

Lørdag 16. november: Messe etter tridentinsk ritus kl. 1000.

Søndag 17. november: Høymesse kl. 1100.

Søndag 17. november: Messe på polsk kl. 1400.

 

Annet:

Mandag 18. november: Dialogmøte på Nansen fredssenter, Lillehammer kl. 1730: Jorden trues av klimakrisen. Samtale om spørsmålet: "Hva gjør tros- og livsssynssamfunn?" p. Reidar deltar fra vår kirke.

Lørdag 23. november: Alterkonsekrasjon i St. Andreas kirke på Gjøvik kl. 1200

Lørdag 23. og søndag 24. november: Visitas i menigheten fra biskop Bernt Eidsvig.

Lørdag 30. november: Adventsretrett med p. Haavar Simon Nilsen O.P. på Lillehammer

Tirsdag 3. desember: Katolsk forum med p. Ole Martin Stamnestrø: "Om de siste ting" Hva tror vi om livet etter døden?

 

Gjøvik:

Engehaugen kirke, Gjennomfaret 2, 2818 Gjøvik.

Messe i Engehaugen kirke, mai 2019. Foto: Kristine T. G. Hardeberg

Søndag 10. november: Katekese for 1.kommunionsbarn og konfirmanter kl. 1500 – 1800. Høymesse kl. 1700

Søndag 17. november: Høymesse på polsk-norsk kl. 1700.

NB: 17. NOVEMBER ER DEN SISTE KATOLSKE MESSEN I ENGEHAUGEN KIRKE. Vi flytter til lørdag 23. november til den nye St. Andreas kirke i Bassengvegen 1, 2821 Gjøvik. (I sentrum, overfor det gamle torget)

Lørdag 23. november: Kl. 1200: Visitas fra biskop Bernt Eidsvig og alterkonsekrasjon og åpning av den nye St. Andreas kirke. Mottagelse i «Ynglingen» etter høymessen.

Søndag 24. november: Kristi Kongefest, høymesse i St. Andreas kirke kl. 1700

 

Annet:

Lørdag 14. desember: Julebasar i St. Andreas kirke.

NB: Gaver til julebasaren tas imot i St. Andreas kirke hver torsdag mellom kl. 1800 og 1900 frem til basaren.

Søndag 15. desember: Høymesse i St. Andreas kirke kl. 1700, men katekesen denne dagen utsettes til senere.

 

Otta:

Bykirka, Storgata 21, 2670 Otta

Korsvei på Otta. Foto: Nikoline Myklevik

Messene på Otta feires en gang i måneden, og det på den 3. søndagen kl. 1700

Husk messe på Otta søndag 17. november kl. 1700. (Katekesen for barn og konfirmanter begynner kl. 1600)

 

Troskursene og katolsk forum i gang på Lillehammer i oktober:

Tirsdag 8. oktober setter vi igjen i gang med troskurs på Lillehammer. Kurset vil gå på to tirsdager i måneden fra kl. 1930 – 2100. De første kurskveldene blir 8. og 29. oktober og 5. og 26. november

 Kurset har denne gang mer formen av en samtalegruppe enn undervisning. Vi vil bruke Rowanne Pasco’s «Svar på 101 spørsmål om den katolske kirkes katekisme» som utgangspunkt for samtaler rundt de sentrale deler av Kirkens tro. Kurset er åpent for alle og gratis, men det anbefales at deltagerne kjøper «Svar på 101» spørsmål for egen forberedelse til kurskveldene, og gjerne også den katolske kirkes katekisme. (Sistnevnte finnes på en rekke språk, og man kan gjerne kjøpe den på eget morsmål.) Begge bøkene kan bestilles i St. Olav bokhandel i Oslo. Hjemmeside:www.stolavbok.no/

 

 

Den nye kirken på Gjøvik blir dedikert til den hellige apostelen Andreas.

Biskop Bernt Eidsvig har sist uke bestemt at den nye kirken på Gjøvik vil hetet St. Andreas kirke, etter Jesu første disippel.

Den offisielle innvielsen vil finne sted lørdag 23. november med alterkonsekrasjon ved biskopen. Etter denne høymessen blir det stor menigetsfest i Ynglingens selskapslokaler.

Klokkeslett for høymessen og mottagelsen blir kunngjort senere.

Vi er allerede i gang med å pusse opp og møbelere vår nye kirke, og alterkrusifikset i bysantinsk stil samt tabernakel er allerede bestilt (Se bildene, begge fra Laboratorio gruppo liturgio, St. Damiano d'Asti, Italia). Menighetens dugnadsgjeng bygger kirkens alter og tabernakelbord, men mye mer trengs! Ønsker du å bidra til vår nye kirke er du hjertelig velkommen! Kontakt da sognepresten for å høre hva som trenges mest

 

Mariahagen er nesten ferdig!

I de siste par ukene har Roman Manek fra menigheten vår murt opp Mariahagen vår, og nå er den nesten ferdig. Du finner den ved den nye inngangen til menighetskontoret- i sidefløyen til høyre for hovedinngangen til kirken. Det gjenstår å bygge et tak over statuen av Vår Frue, og det skal legges et tekke oppå muren for å forhindre vann å trenge inn. Disse arbeidene blir gjort i de kommende ukene. Mariahagen vår skal være et sted for bønn, stillhet og ettertanke, og vi vil til våren gjøre den helt i stand med planter og benker, men allerede nå kan du komme for å tenne lys, be og ha en stund i stillhet.  

 

Trenger du selskapslokale eller møterom?

Mariakirken katolske menighet i Weidemannsgate på Lillehammer leier ut ny, moderne sal og møterom. Salen rommer til vanlig 60 personer, med mulighet til å utvide til 80 plasser. Nytt stort kjøkken med kapasitet til 80 personer, tre møterom for opp til 15 deltagere. I dag parkeringsplass for ca. 20 biler og fra våren 30 plasser. Full HC tilgjengelighet. For spørsmål, pris og leie; skriv til menighetskontoret på mail: Lillehammer@katolsk.no

 

 

 

Pilegrimsreise til Oberammergau i Tyskland i 2020.

I juli 2020 arrangeres det en pilegrimsreise til Oberammergau i det sydlige Tyskland. p. Reidar fra Mariakirken på Lillehammer blir med som pilegrimsprest og reiseleder er Ellen K. Wergeland fra Porsgrunn. Det er nå mulig å melde seg på, se informasjon nedenfor.

Du kan nå melde deg på hvis du vet at du vil bli med, skriv da til Ellen eller p. Reidar.

Ta også kontakt hvis du er interessert men ikke helt sikker ennå, slik at vi får en oversikt over interesserte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografier fra Mariakirken menighet

/album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunionskaken-4-juni-2017-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunionskaken-smakebit-4-juni-2017-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a5-dobbel-dap-og-1-kommunion-pa-gjovik-4-juni-2017-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunion-lillehammer-png1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunion-otta-200517-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunion-i-polen-natalie-og-kacper-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/konfirmasjon-27-mai-2017-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/dap-i-dokka-210117-sr-holder-barn-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/juleavslutning-i-katekesen-2016-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/mariakirken-innvendig-jpg1/