Kunngjøringer for 1. - 24. februar, se nedenfor.

Vårprogrammet for ungdomslaget er klart:

 

Kunngjøringer 17. - 24. februar:

Lillehammer

Søndag 17. februar: 6. søndag i det alminnelige kirkeår. Rosenkrans fra kl. 1030. Høymesse kl. 1100.

Søndag 17. februar: Messe på polsk kl. 1400.

Onsdag 20. februar: Messe kl. 1100.

Torsdag 21. februar: Messe kl. 1800, sakramentsandakt etter messen.

Fredag 22. februar: Ikke messe.

Lørdag 23. februar: Ikke messe.

Søndag 24. februar: 7. søndag i det alminnelige kirkeår. Rosenkrans fra kl. 1030. Høymesse kl. 1100.

 

Gjøvik:

NB: Alle messer feires nå i Engehaugen kirke (Adresse: Gjennomfaret 28, 2818 Gjøvik.)

Søndag 17. februar: 6. søndag i det alminnelige kirkeår. Høymesse kl. 1700.

Søndag 24. februar: 7. søndag i det alminnelige kirkeår. Høymesse kl. 1700. Katekese for barn og konfirmanter i Gjøvik-området fra kl. 1500 – 1800.

Onsdag 27. februar: Troskurs kl. 1800

 

Otta:

Bykirka, Storgata 21, 2670 Otta

Messene på Otta feires en gang i måneden, og det på den 3. søndagen kl. 1700

De neste messedagene er søndag 17. februar, 21. april og 19. mai. Katekesen for barna begynner kl. 1600.

 

Les de nordiske biskopers hyrdebrev om vern av det ufødte liv her: De nordiske biskopers hyrdebrev PDF.pdf (125634)

Dette hyrdebrevet fra 1999 forklarer på en dyp og samtidig lettlest måte hvorfor den katolske kirke ikke kan støtte abort.

 

 

Troskursene på Lillehammer har startet opp igjen.

En fin gruppe møttes til troskurs tirsdag kveld. Temaet vi arbeider med denne våren er messen. Onsdag 13. februar er det også troskurs på Gjøvik.

 

Ungdomslaget starter opp igjen på Lillehammer.

Vi har nå startet opp ungdomslaget igjen. På Lillehammer er det Anne Lynn Gelacio Lobo (bildet) som driver ungdomsarbeidet. Sist søndag møttes 17 konfirmanter og ungdommer på Bowlingen på Gjøvik, og de vil fremover møtes på 2. søndag i måneden i forbindelse med katekesen på Lillehammer. Annenhver gang vil de reise til Gjøvik, slik at ungdommene fra begge byene møtes. Datoene blir: 10. mars, 7. april, 12. mai og sommeravslutning 16. juni. Alle konfirmanter og ungdommer er velkomne i ungdomslaget.

 

Troskurset starter opp igjen på Lillehammer.

 

Troskurset starter opp på Lillehammer tirsdag 12. februar. Temaet denne våren er den katolske messen. Vi vil ha en grundig gjennomgang av messens liturgi og interessante samtaler om løst og fast rundt denne. Kurskveldene blir i menighetssalen fra kl. 1930 – 2100 på tirsdagene 12. og 26. februar, 12. og 26. mars, 2. og 23. april og 14. mai.

 

Gjøvik er det samme kurset allerede i gang, og der er kurskveldene fra kl. 1800 – 1930 i Engehaugen kirke på onsdagene 13. februar, 13. og 27. mars, 4. og 24. april og 15. mai.

Kursene er gratis og alle er velkommen til å delta.

 

Kvinnenes internasjonale bønnedag feires i Mariakirken 1. mars. Kl. 1800

Arrangementskomiteen for Kvinnenes internasjonale bønnedag har besluttet at dagen skal feires hos oss i Mariakirken fredag 1. mars kl. 1800. Det vil delta representanter fra flere kirkesamfunn, og Marit Neubauer og Gina Leon fra vår menighet bidrar fra vår menighet. Kari Irene Lien, organist i Øyer vil spille og det blir kirkekaffe etter bønnen. Velkommen!

 

 

 

Reisebrev fra Mathias Ledum fra Valladolid

Vår egen prestestudent, Mathias Ledum fra Tretten er på plass i presteseminaret. Han begynte sitt første studieår i the Royal English college of St. Alban – i Valladolid i Spania! Hvorfor, og hvordan han har det i presteseminaret kan du lese i hans reisebrev her:

www.katolsk.no/nyheter/2018/11/reisebrev-fra-valladolid

 

 

 

 

Pilegrimsreise til Oberammergau i Tyskland i 2020.

I juli 2020 arrangeres det en pilegrimsreise til Oberammergau i det sydlige Tyskland. p. Reidar fra Mariakirken på Lillehammer blir med som pilegrimsprest og reiseleder er Ellen K. Wergeland fra Porsgrunn. Det er nå mulig å melde seg på, se informasjon nedenfor.

Du kan nå melde deg på hvis du vet at du vil bli med, skriv da til Ellen eller p. Reidar.

Ta også kontakt hvis du er interessert men ikke helt sikker ennå, slik at vi får en oversikt over interesserte.

 

Flott menighetstur til Ringebu stavkirke og Østre Gausdal kirke lørdag 16. juni.

Om lag tredve store og små ble med på vårens menighetstur som denne gangen gikk til Ringebu stavkirke og Østre Gausdal kirke. På Ringebu feiret vi messe i stavkirken før vi fikk høre om dens historie. Vi fikk lunch i prestegården og så prestegårdshagen før vi fortsatte til Østre Gausdal kirke. Der fikk vi en omvisning og så den flotte kirken før ferden gikk hjemover. En stor takk til alle de som har planlagt og bidratt til denne fine dagen! Alle bilder: Kåre Hosar, fra menighetens Facebookside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografier fra Mariakirken menighet

/album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunionskaken-4-juni-2017-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunionskaken-smakebit-4-juni-2017-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a5-dobbel-dap-og-1-kommunion-pa-gjovik-4-juni-2017-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunion-lillehammer-png1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunion-otta-200517-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunion-i-polen-natalie-og-kacper-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/konfirmasjon-27-mai-2017-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/dap-i-dokka-210117-sr-holder-barn-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/juleavslutning-i-katekesen-2016-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/mariakirken-innvendig-jpg1/