Kunngjøringer 4 - 13. april: 

Mariakirken og St. Andreas kirke.

Kjære menighet,

Vi går inn i den Stille uke og påske på en måte vi ikke kunne forestille oss for bare en måned siden. For første gang siden 1842, da den katolske kirke fikk gjenetablere seg i Norge etter reformasjonen er våre kirker stengt for messefeiring. Dette gjør ekstra vondt nettopp i disse dager når vi skulle ha feiret den Stille uke og påske, de viktigste dager i kirkens år.

Det er sårt å feire messen i en tom kirke og vite at så mange sitter i sine hjem og hadde ønsket å være her. Vi kjenner på ensomhet og smerte over at fellesskapet i messen og i troen nå må leves kun i familien, og for mange alene.

I dagene som ligger foran oss må vi huske på at vi gir disse ofrene for å hjelpe hverandre, for å unngå å spre en smitte som har potensiale til å skade og sågar ta livet fra våre nærmeste. Så trist det enn er, er dette nå det beste vi kan gjøre for hverandre.

I salme 137 leser vi at «Ved Babylons elver satt vi og gråt mens vi tenkte på Sion.» Denne salmen setter ord på noe av de vi kan føle i disse dager: Israels folk hadde opplevet den store katastrofen: Tempelet var ødelagt av fremmede erobrere og de overlevende var ført som slaver til Babylon. Folket følte seg sviktet og forlatt av Herren, og hvordan skulle noen kunne tilbe Gud når selv hans eget hus var plyndret og lagt i ruiner? Den opplevelse som folket gjorde var at de slettes ikke var glemt av Gud, nei snarere tvert i mot: Han, Herren selv var med dem i utlendighet, han var tilstede i slaveriet, og han gjorde det slik at en senere konge fikk godhet for dem og lot folket reise hjem til Israel og bygge et nytt tempel, større og flottere enn det gamle.

Vi opplever nå at det vi hadde kjært blir tatt fra oss. Corona-epidemien tar fra oss både messe og kirkeliv så lenge forsamlingsforbudet må opprettholdes. Litt på samme måte som de gamle israelittene erfarte i Babylon har mange kristne opplevet før oss i epidemier, ufred og naturkatastrofer: At selv om kirkene må lukkes og vi ikke kan opprettholde vårt vanlige trosliv, ja så er vi ikke forlatt av Ham. Israelittene i Babylon fikk erfare at Herren sende dem profeter som forsikret folket om Herrens nærvær, og deres bønner ble hørt til slutt.

Noen ganger er det kanskje også slik at en tids trengsel gir oss å se klarere og verdsette mer hva vi hadde og forhåpentligvis skal få igjen om ikke altfor lenge.

Den stille uke og påske som vi nå går inn i vil bli preget av at vi ikke kan møtes som før, men la oss samles om det vi har: Troen på den allmektige Herre som sendte sin Sønn til vår frelse. La oss feire overgangen fra død til liv sammen med hele kirken i den åndelige kommunion, og gjerne ved å følge messene fra St. Olav domkirke i Oslo eller andre steder på nettet. La oss be for de syke og for våre kjære og oss selv at Herren må høre våre bønner, og la oss be om at Han må gi oss å se klarere «alt som er sant, alt som er edelt, rett og rent, alt som er verd å elske og aktes.» (Fil 4.8)

I denne stille uke og påske feirer jeg alle messene og liturgiene som private, men til de «vanlige» tidene som vi kjenner dem fra tidligere år. I forbindelse med messe og liturgi vil kirken være åpen for de troende for stille bønn.

Mandag i den stille uke (6. april) kommer p. Lukasz Gruchala fra Hamar for å høre skriftemål. Han kan også høre skriftemål på norsk, men på grunn av smittefare må man ringe ham og avtale tid, slik at det ikke blir for mange i kirken på samme tid. P. Lukas kan nås på telefon: 40557822. p. Reidar kan også høre skriftemål, ring da 48227571 for å avtale tid.

Palmesøndag: Privat messe kl. 1100. Kirken åpnes kl. 1000 og stenges kl. 1800.

Skjærtorsdag: Privat messe kl. 1800. Kirken åpnes kl. 1700 og stenges kl. 2200.

Langfredag: Privat liturgi kl. 1500. Kirken åpnes kl. 1400 og stenges kl. 2000.

Påskeaften: Privat messe kl. 2300. Kirken åpnes kl. 1800 og stenges etter messen.

Påskedag: Privat messe kl. 1100. Kirken åpnes kl. 1000 og stenges kl. 1800.

Alle troende oppfordres til å delta i liturgiene ved å be den Åndelige kommunion (se nedenfor) og gjerne ved å følge en av de overførte messene, f.eks. fra St. Olav menighet i Oslo eller f.eks  Arendal. (Se linker nedenfor)

Har du egne messeintensjoner, er du velkommen til å sende dem til meg eller ringe.

 

Jeg vil oppfordre dere alle til å delta i den stille ukes- og påskens messer på nett med biskop Eidsvig, se www.katolsk.no ; eller med p. Markussen i Arendal www.youtube.com/channel/UCI8hVBrHj3APKzJL1VxBpYQ eller ved å be den Åndelige kommunion, gjerne til messetid:

Denne andakten kan du be som følger:

Messens lesninger og bønner finner du på Katolsk.no her: www.katolsk.no/praksis/kirkearet/2020#13:3

Begynn med korstegnet: I Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn.

Be så gjerne syndsbekjennelsen:

Jeg bekjenner for Gud, Den Allmektige, og for dere alle, at jeg har syndet meget i tanker og ord, gjerninger og forsømmelser ved min skyld.

Derfor ber jeg den salige jomfru Maria, alle engler og hellige og dere alle: be for meg til Herren, vår Gud.

 

Den allmektige Gud miskunne seg over oss, tilgi våre synder og føre oss til det evige liv.

 

Du kan så lese dagens kollektbønn, lesningen(e), gradualesalmen og evangeliet. Fra katolsk.no

 

Les så gjerne trosbekjennelsen. (I kirken sier vi denne på søndagene):

Jeg tror på én Gud, den allmektige Fader, som har skapt himmel og jord, alle synlige og usynlige ting. Jeg tror på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn,

født av Faderen fra evighet. Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av den sanne Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved ham er alt blitt skapt. For oss mennesker og for vår frelses skyld steg han ned fra himmelen. Han er blitt kjød ved Den Hellige Ånd av Jomfru Maria, og er blitt menneske. Han ble korsfestet for oss, pint under Pontius Pilatus og gravlagt. Han oppstod den tredje dag, etter Skriften, fór opp til himmelen, og sitter ved Faderens høyre hånd. Han skal komme igjen med herlighet og dømme levende og døde, og på hans rike skal det ikke være ende. Jeg tror på Den Hellige Ånd, Herre og livgiver, som utgår fra Faderen og Sønnen, som med Faderen og Sønnen tilbes og forherliges, og som har talt ved profetene. Jeg tror på én, hellig, katolsk og apostolisk Kirke. Jeg bekjenner én dåp til syndenes forlatelse. Jeg venter de dødes oppstandelse og det evige liv. Amen.

 

Etter trosbekjennelsen vil vi i kirken be våre forbønner. Be gjerne for dine kjære, vår menighet og kirke og alle som nå er syke og lever i frykt og alle dine egne bønneemner.

 

Be så bønnene for den «Åndelige kommunion»:

Tro, håp og kjærlighet

Herre Jesus Kristus, du som er nærværende i alterets hellige sakrament, jeg tror på deg, jeg håper på deg, jeg elsker deg. La intet skille meg fra deg, la alt lede til større fellesskap med deg. La min lengsel etter deg komme til syne som kjærlighet til dem jeg møter, og la meg snart få motta deg ved ditt alter. Amen.

 

Å, min Jesus!

Jeg tror på deg i alterets aller helligste sakrament. Jeg håper på din uendelige barmhjertighet. Jeg elsker deg over alt. Av kjærlighet til deg angrer jeg oppriktig mine synder. Jeg vil heller dø enn noensinne fornærme deg igjen. Jeg lengter etter å motta deg. Kom, min elskede Frelser! Kom til min stakkars sjel! Jeg omfavner deg i mitt hjerte! Jeg forener meg med deg. Å Jesus, vær alltid hos meg. Amen.

 

Å nærme seg ditt tabernakel

Jesus, min kjærlighet! Kom, ta bolig hos meg og besøk meg i din nåde. I ånden nærmer jeg meg ditt hellige tabernakel. La meg her motta ditt velsignede legeme og din høyhellige sjel, din guddom og din menneskehet. Du er min, og jeg er din! Evig vennskap, Jesus, evig vennskap! Kjærlige Jesus, jeg ber deg: la meg aldri skilles fra deg! La oss bli ett med hverandre. Vår Herres Jesu Kristi legeme og blod bevare meg til det evige liv. Amen.

 

Avslutt andakten med Fader Vår:

Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet.

Avslutt så med korstegnet, og gjerne ønsket om Guds Moders forbønn:

 

Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du iblant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen.

 

Den katolske «Liten bønnebok» er har mange fine bønner, og den er tilgjengelig på nettet her: katolsk.app.katolsk.no/elkb.html

 

I løpet av noen få dager håper vi å få på plass flere tilbud på nettet, blant annet en messe som strømmes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografier fra Mariakirken menighet

/album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunionskaken-4-juni-2017-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunionskaken-smakebit-4-juni-2017-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a5-dobbel-dap-og-1-kommunion-pa-gjovik-4-juni-2017-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunion-lillehammer-png1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunion-otta-200517-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunion-i-polen-natalie-og-kacper-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/konfirmasjon-27-mai-2017-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/dap-i-dokka-210117-sr-holder-barn-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/juleavslutning-i-katekesen-2016-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/mariakirken-innvendig-jpg1/